فرم متقاضیان کار (کار جو) در شرکت پتروشیمی پارس
کارجویان گرامی به اطلاع می­رساند:
تکمیل فرم مشخصات فردی کارجو در وب سایت شرکت پتروشیمی پارس صرفاًبرای تکمیل بانک اطلاعات متقاضیان همکاری می باشد.
ثبت اطلاعات درخواستی که با علامت ستاره (*)  مشخص شده اند الزامی است.
گزینه هایی که مشمول شما نمی شود را با عبارت (ندارم) تکمیل نمایید.
با تکمیل این فرم شرکت پارس هیچ گونه تعهدی جهت استخدام شما نخواهد داشت.
مشخصات فردي
* نام و نام خانوادگی: * شماره ملي: * تاريخ تولد:
* محل تولد: * وضعيت تاهل: تعداد فرزندان:
* شماره موبایل: نام معرف:
* خدمت نظام: تاريخ شروع: تاريخ خاتمه:
* دین: * مذهب: * ملیت:
* آدرس و تلفن محل سکونت:
1 از 6 مرحله بعد